Synteser

Predictums synteser är en kortfattad sammanställning av grundläggande påståenden. De områden som diskuteras är mångfacetterade, varför en övergripande beskrivning är nödvändig.

Redovisningen är inte heltäckande. Syftet är att tydliggöra ett antal grundläggande utgångspunkter.

Klicka för att ladda ner en pdf kopia av synteserna
Synteserna finns tillgänglig i formatet Adobe pdf. Klicka på bilden för att ladda ner en kopia. (3 sidor)
Klicka för att ladda ner en pdf kopia av synteserna