Litteratur Förteckning
Vid sidan av nedan nämnd litteratur förekommer referenser till uppslagsverk, bibeltexter, officiellt tryck, dagstidningar och fackpress

Adler-Karlsson Gunnar, Funktionssocialism, 1967
Alonso/Finn, Fundamental University Physics, 1967
Alvesson Mats, Tomhetens Triumf, 2006
Baumol, Bowen; Performing arts – The economic dilemma, 1966
Beauvoir Simone de, Det andra könet, 1949
Beauvoir Simone de, En familjeflickas memoarer, 1958
Bergström Lars, Grundbok i värdeteori, 1990
Bernstein Carl, Alla presidentens män, 1974
Beveridge William H, Full employment in a free society, 1944
Bjerström Erika, Porslinsmålerskan från Limoges, 2007
Blair Tony, Min dröm, Idéer för tjugohundratalet Det unga landet, 1999
Boëthius Maria-Pia, Någon som inte älskar oss håller på att förändra vårt land, 1997
Brinck Per, Céwe Tord mfl, Praktisk miljökunskap – Luftmiljön, 1972
Brinck Per, Céwe Tord mfl, Praktisk miljökunskap – Miljögifter, 1971
Brinck Per, Céwe Tord mfl, Praktisk miljökunskap – Vattenmiljön, 1972
Bråkenhielm/Fagerström, Gud & Darwin – känner de varandra?, 2005
Bäckström Urban, Tankar om aktiesparande, 2000
Cameron Rondo, Världsekonomisk historia, 1997
Campbell Joseph, Myternas makt, 1988
Commoner Barry, Cirkeln sluter sig, 1971
Darwin Charles, Människans härkomst, 1871
Darwin Charles, Om arternas uppkomst, 1859
Davis Paul, Gud och den nya fysiken, 1983
Deutsch, Karl W, Politik och styrelse, 1970
Dillard Dudley, Västeuropas och Förenta staternas ekonomiska historia, 1967
Ehnmark Anders, Maktens hemligheter, en essä om Machiavelli, 1986
Ehnmark Anders, Minnets hemlighet, en bok om Erik Gustaf Geijer, 1999
Ehrenberg Johan, Globaliseringsmyten, 1998
Elias Norbert, Tyskarnas & civilisationens bräcklighet, 1996
Emanuelsson Urban m.fl, Agrarhistoria
Engman Max, När imperier faller, 1994
Erlander Tage, 1901-1939, 1972
Feldt Kjell-Olof, Alla dessa dagar i regeringen 1982-1990, 1991
Fogelström Per Anders, Barn av sin stad, 1962
Fromm Erich, Att ha eller att vara, 1976
Fromm Erich, Flykten från friheten, 1943
Galbraith John Kenneth, Den stora börskraschen, 1954
Galbraith John Kenneth, Överflödets samhälle, 1958
Gellner Ernest, Nationalism, 1997
Gerholm Tor Ragnar, Futurum exaktum, 1972
Gibbon Edward, The decline and fall of the Roman Empire, 1776
Haffner Sebastian, En tysk mans historia 1914 - 1933, 2000
Harvey-Jones John, Making it happen, 1988
Hobsbawn Eric J, Industry and Empire, 1968
Hägg Göran, Välfärdsåren, 2005
Högnäs Sten, Idéernas historia, 2003
Jones Tobias, The Dark heart of Italy, 2003
Karleby Nils, Socialismen inför verkligheten, 1926

Karlsson Ingmar, Islam och Europa, 1994
Keynes John Maynard, Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar, 1936
Knut Ståhlberg, Det förflutnas ständiga närvaro, 2002
Kuhn Thomas S, De vetenskapliga revolutionernas struktur, 1962
Lafargue Paul, Rätten till lättja, 1848
Lagerberg Hans, Förrädare, 2000
Lewin Leif, Planhushållningsdebatten, 1967
Liedman Sven-Eric, I skuggan av framtiden, 1997
Lindblom Paul, Ernst Wigforss Socialistisk idépolitiker, 1977
Lipsey, Courant, Purvis, Steiner, Economics tenth edition, 1992
Lundell Ulf, Friheten, 1999
Machiavelli Niccolò, Fursten, 1513
Magnusson Lars, Den tredje industriella revolutionen, 2000
Malthus Thomas Robert, An Essay on the Principle of Population, 1798
Mandel Ernest, Inledning till marxismens ekonomiska teori, 1964
Marks Robert B, Den moderna världens ursprung, 2002
Marx Karl, Kapitalet – Första boken, 1867
Meidner Rudolf, Spelet om löntagarfonder, 2005
Meidner/Rehn, Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, 1951
Montgomery Albert, Industrialismens genombrott i Sverige, 1947
Myrdal Gunnar, Vetenskap och politik i Nationalekonomin, 1930
Myrdal Gunnar, I stället för memoarer, 1973
Nicolin Curt, Makt och ansvar, 1973
Norberg Johan, Till världskapitalismens försvar, 2001
Ortmark Åke, Maktspelet i Sverige, 1967
Ortmark Åke, Skuld och makt – en kapitalistisk historia, 1981
Palm Göran, En orättvis betraktelse, 1966
Piketty Thomas, Capital, 2014
Putnam D. Robert, Den fungerande demokratin, 1993
Ricardo David, Nationalekonomins och beskattningens huvudprinciper, 1817
Rosenberg Göran, Plikten profiten och konsten att vara människa, 2003
Roy Ladurie Le Emmanuel, Montaillou – en fransk by 1294-1324, 1975
Schein Harry, ”Makten”, 1990
Schmandt Henry J, De politiska idéernas historia, 1965
Schröder Gustaf, En bruksbokhållares minnen, 1892
Sereny Gitta, Albert Speer och sanningen, 1995
Sereny Gitta, Tyskt Trauma, 2002
SIF, Verkstadsindustrin, struktur, utveckling och framtid, 2003
Smith Adam, Folkens välstånd, 1776
Soto de Hernando, Kapitalets mysterium, 2000
Steiner Rudolf, Nationalekonomisk kurs, 1922
Stolpe Sven, Geijer, 1947
Sveiby Karl Erik, Risling Anders, Kunskapsföretaget, 1986
Tingsten Herbert, Från idéer till idyll, 1966
Weiner Mark S, Klanvälde, 2013
Werin Lars, Ekonomi och rättssystem, 1982
Wigforss Ernst, Har vi råd att arbeta, 1932
Wigforss Ernst, Minnen I – III, 1950-talet
Wright von Georg Henrik, Att förstå sin samtid, 1994
Wright von Georg Henrik, Humanismen som livshållning, 1995