Den ekonomiska energiteorin

I dagstidningarna redovisas att 100 000 unga riskerar att bli fattigpensionärer eftersom etableringsåldern, den ålder då 75 procent av en årskull är etablerad på arbetsmarknaden stigit kraftigt, från 21 år 1998 till 27 år för män och 29 år för kvinnor år 2004. Statistiken visar att den faktiska pensionsåldern fortsätter att sjunka och är lägre än någonsin. Enligt riksförsäkringsverket, RFV, är den faktiska pensionsåldern i landet den lägsta som RFV hittills registrerat. Den genomsnittliga pensionsåldern för kvinnor under 2002 var 58,2 år. För män var snittåldern 59,5 år. Förändringen mellan 1998 och 2002 är markant och har gått snabbt. 1998 var den faktiska pensionsåldern 60,5 år för kvinnor och 61,1 år för män. Politiker redovisar att en miljon människor står utanför arbetsmarknaden i ett Sverige där börsrekorden avlöser varandra och Stockholms brandförsvar samlar in namnunderskrifter på Kista torg i protest mot trettioprocentiga nedskärningar samtidigt som de verkställande direktörerna kräver lönelyft som Ylva Thörns medlemmar inte ens vågar drömma om. I DN redovisas att den nuvarande regeringens ekonomiska politik, med åtstramningar i a-kassan och förändrade arbetsmarknadsvillkor, slår hårt mot de svagaste grupperna i samhället. Och allt detta ska ställas mot den rapport, som presenterades samma dag som socialminister Ingela Thalén meddelade att hon gick i pension vid sextioett års ålder, där det redovisades att hälften av medborgarna kommer att tvingas arbeta fram till 79 års ålder för att de offentliga utgifterna ska kunna finansieras.

Det går att fortsätta redovisa dessa uppenbara motsägelser sida upp och sida ner. Det är något i vårt traditionella sätt att resonera som helt enkelt inte längre överensstämmer med verkligheten. Vår traditionella uppfattning om den situation i vilken vi befinner oss är inte längre entydig. Vi måste börja söka efter en ny utgångspunkt med vars stöd vi kan förklara och därmed påverka samhällsutvecklingen.

Kan det marknadsekonomiska systemet redovisas från en annan utgångspunkt än dagens allmänt accepterade nationalekonomiska lagar? Finns det andra samband mellan begrepp som ekonomisk tillväxt, sysselsättning, globalisering och det geografiska rummets upplösning? Och hur uppkommer samhällets ekonomiska och sociala välstånd?


Klicka för att ladda ner en pdf kopia av boken
Boken finns tillgänglig i formatet Adobe pdf. Klicka på bilden för att ladda ner en kopia. (134 sidor)
Klicka för att ladda ner en pdf kopia av boken


Vi diskuterar lagar och samband som reglerar den marknadsekonomiska tillväxten, Sveriges och EU:s energipolitik och vilka konsekvenser den kan förväntas medföra, samt flera ytterligare frågeställningar, bland annat informationsteknologins betydelse och de offentliganställdas alltmer pressade arbetsvillkor.

Den teoretiska beskrivningen har kompletterats med en fristående uppsättning frågor & svar – Samtal om den ekonomiska energiteorin - vilken tjänar som en ytterligare vägledning. De teoretiska sambanden diskuteras utifrån olika perspektiv i ett försök att förtydliga teorins samband och konsekvenser.

Huvudsyftet med sammanställningen är att ge läsaren en ny utgångspunkt och nya verktyg utifrån vilka samhället kan betraktas och analyseras.