Karriärstegen
Den teoretiska ledarskapsbilden överensstämmer bristfälligt med det regelverk man möter i det praktiska arbetet. Kanske är det av ren självbevarelsedrift som de verkliga förhållandena i en organisation aldrig avhandlas eller kommer fram i offentlighetens ljus.

Vår historia visar att människor som nått toppen på samhällets pyramid har allt att vinna på att bevara den traditionella uppfattningen om ledaren, även om de själva använt en betydligt brokigare väg för att nå sina mål. Det finns starka intressen att bevara bilden av ledaren, inte minst av ledarna själva, men även av det välutbildade etablissemang av t.ex. universitetslärare, som själva sällan gjort karriär, utan endast konserverar myten om ledarrollen.

Här beskrivs varför kvinnor har svårare att göra karriär eller varför unga ambitiösa medarbetare löper en betydligt större risk att bränna ut sig. Eller varför en femtiotreårig medarbetare anses vara förbrukad. Eller varför en organisation ständigt omorganiserar. Eller varför staten väljer att decentralisera alltmer av verksamheten till landsting och kommuner.
Klicka för att ladda ner en pdf kopia av boken
Boken finns tillgänglig i formatet Adobe pdf. Klicka på bilden för att ladda ner en kopia. (108 sidor)
Klicka för att ladda ner en pdf kopia av boken