Skrivna verk Karriärstegen
Karriärstegen, klicka för att läsa mer
Huvudsyftet med dessa sammanställningar är att ge läsaren en förståelse för samhället och vår samtid; att få en skymt av skogen trots alla träd. Människans omvärldsuppfattning är trots allt en tankekonstruktion. Karriärstegen ger läsaren en bättre förståelse för dagens ledarroll. Sammanställningen är skriven som en lärobok och beskriver karriärens struktur samt de metoder som används för nå toppen av hierarkin.


Selekteringsprocessen

Den ekonomiska energiteorin
Selekteringsprocessen, klicka för att läsa mer Den ekonomiska energiteorin, klicka för att läsa mer
Selekteringsprocessen beskriver samhället utifrån ett makroperspektiv. Hur samhällets system, ledare och medborgare interagerar, samt ger förslag till åtgärder för att balansera den maktförskjutning som uppstått under 1900 talets senare del, till nackdel för allmänintresset.

Den ekonomiska energiteorin försöker förklara den marknadsekonomiska utvecklingen utifrån en modifierad marxistisk värdeteori, marknadsekonomins utbuds- och efterfrågeteori och fysikens energilagar. Teorin beskriver det marknadsekonomiska systemet som en logisk konsekvens, giltig i alla tider.
   
 
Nästa sida Next Page