Samtal i Hagaparken Betraktelsen
Samtal i Hagaparken, klicka för att läsa mer Betraktelsen, klicka för att läsa mer

Samtal i Hagaparken förtydligar och fördjupar sambanden mellan de tre grunddokumenten Karriärstegen, Selekteringsprocessen och Den ekonomiska energiteorin i syfte att sammanföra dem till en större helhet.

Betraktelsen är ett tillägg till Den ekonomiska energiteorin och Samtal i Hagaparken som huvudsakligen diskuterar växthuseffektens konsekvenser, fördelningspolitikens utmaningar och kvinnans inflytande.


Individen

Ledarskapets Ordlista
Individen, klicka för att läsa mer Ledarskapets Ordlista, klicka för att läsa mer

Individen är ett resonemang om det moderna samhällets mest utpräglade egenskaper; anonymiteten, rörligheten, fragmentiseringen samt arbetets semantiska karaktär och på vilket sätt den marknadsekonomiska mognadsprocessen kan förväntas påverka individens situation.

Ordlistan är ett komplement till Karriärstegen i syfte att bredda och fördjupa läsarens förståelse för olika begrepp och uttryck.

   
Previous Page Föregående sida
Nästa sida Next Page